ชนิดของสิว

ชนิดของสิว

สิว สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สิวไม่อักเสบ และ สิวอักเสบ

สิวไม่อักเสบ หรือ สิวอุดตัน (Comedone) แบ่งออกเป็น

  • สิวหัวปิด หรือ สิวหัวขาว (Whitehead)
  • สิวหัวเปิด หรือ สิวหัวดำ (Blackhead)

สิวอักเสบ (Inflammatory Acne)

  • สิวชนิดตุ่มนูนแดง (Papule)
  • สิวหนอง (Pustule)
  • สิวอักเสบแดงเป็นก้อนลึก (Nodule)
  • สิวเป็นถุงขนาดใหญ่ใต้ผิวหนัง (Cyst)