สิวเกิดขึ้นได้อย่างไร

สิวเกิดขึ้นเมื่อต่อมไขมัน (Sebaceous Gland) ที่อยู่ภายในรูขุมขนผลิตน้ำมัน (Sebum) ออกมาจำนวนมากเกินไป บวกกับเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วภายในรูขุมขนหลุดลอกออกมากผิดปกติ ทำให้เกิดการอุดตันภายในรูขุมขน ซึ่งการอุดตันดังกล่าวจะทำให้น้ำมันที่ยังคงถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องไม่สามารถระบายออกไปสู่ผิวหนังด้านบนได้ จึงเกิดการสะสมภายในรูขุมขน และกลายเป็นสิวอุดตัน เมื่อเกิดการอุดตันขึ้นแบคทีเรีย P. acnes ที่อาศัยอยู่ในรูขุมขนจะอาศัยน้ำมันในการเจริญเติบโตทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในที่สุด

ดังนั้นสาเหตุหลักๆ ของการเกิดสิวจึงอาจสรุปได้ดังนี้

 • ต่อมไขมันภายในรูขุมขนสร้างน้ำมันออกมามากเกินไป ซึ่งเกิดได้จาก
  • ความผิดปกติของฮอร์โมน ที่กระตุ้นการสร้างน้ำมันของต่อมไขมัน
  • การทำงานผิดปกติของต่อมไขมัน ที่สร้างน้ำมันออกมามากเกินความจำเป็น
  • การใช้ยาบางชนิด ที่มีผลในการกระตุ้นการสร้างน้ำมันของต่อมไขมัน
 • การอุดตันของรูขุมขน ซึ่งเกิดได้จากสาเหตุดังนี้
  • ความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังภายในรูขุมขน ทำให้มีเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วจำนวนมากอุดตันภายในรูขุมขน
  • การอุดตันของสารเคมีต่างๆ บนชั้นผิวหนังทำให้น้ำมัน และเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วภายในรูขุมขนไม่สามารถระบายออกสู่ด้านบนของผิวหนังได้
 • แบคทีเรีย Propionibacterium acnes หรือที่เรียกว่า P. acnes ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
 • ปัจจัยอื่นๆ เช่น อาหาร อากาศ การระคายผิว เป็นต้น