เกี่ยวกับโทเมอิ

โทเมอิ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาสิว และบำรุงผิวพรรณ ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด (http://www.tcpharmachem.com/th/home) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่น่าเชื่อถือ และดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี

ผลิตภัณฑ์ของโทเมอิมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาสิว และผิวพรรณแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิว โดยเริ่มตั้งแต่การดูแลรักษาสิวชนิดต่างๆ การดูแลผิวพรรณหลังจากการเกิดสิวเพื่อให้มีผิวพรรณที่สวยงาม รวมทั้งป้องกันการเกิดสิวในอนาคตอีกด้วย

โดยผลิตภัณฑ์ของโทเมอิ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

  • กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่แพทย์ผิวหนังในโรงพยาบาลให้การยอมรับ และนิยมใช้รักษาสิวชนิดต่างๆ ให้กับผู้ป่วย
  • กลุ่มเวชสำอางค์ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวันเพื่อดูแลรักษาสิวและผิวพรรณ โดยโทเมอิได้วิจัยและพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีปัญหาสิว

ทั้งนี้โทเมอิมีทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการศึกษา ทดสอบ และคัดสรรส่วนประกอบต่างๆ ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โทเมอิ

นอกจากการดูแลรักษาสิวและผิวพรรณสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวแล้ว โทเมอิยังมุ่งเน้นในการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสิว ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยารักษาสิวอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถดูแลรักษาสิวด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องอีกด้วย